POUKÁZANIE 2% Z DANÍ
24.12.2010 Flash News
Ďakujeme všetkým ktorý nás v sezóne 2010 podporovali. Tento rok bol pre nás v nemalej miere významný a to v duchu dostavby Devilwork Bikeparku Hriňová, úspešné poradie jazdca Martina Strhárskeho a získanie materiálnej podpory zo strany sponzorov. Prajeme pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky a úspešné vykročenie do nového roka 2
011. Na rok 2011 sme sa stali poberateľmi 2% dane. O priebehu sezóny vás budem priebežne informovať. Devilwork racing team